Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Skrivelse med orientering om ændring af bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision på Velfærdsministeriets, Beskæftigelsesministeriets samt Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations ressortområder (Udskydelse af fristen for restafregning af særligt dyre enkeltsager)

(Til alle kommuner, regioner og kommunale revisorer)

Til orientering vedlægges bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision på Velfærdsministeriets, Beskæftigelsesministeriets samt Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations ressortområder.

Ændringer i bekendtgørelsen

På opfordring af de kommunale revisorer udskydes fristen for restafregning af særligt dyre enkeltsager. Ændringsbekendtgørelsen implicerer således, at tidsfristen for den foreløbige restafregning ændres fra d. 1. marts til d. 20. marts. Ligeledes ændres fristen for den endelige restafregning fra d. 1. april til d. 1. juli. Ændringen af datoerne betyder, at afregning for særligt dyre enkeltsager nu vil følge de resterende ordninger og tidsfrister på området.

Ikrafttræden

Bekendtgørelsen træder i kraft d. 1. marts 2008.

Eventuelle spørgsmål til ovenstående kan rettes til fuldmægtig Malene Kianna Madsen, Velfærdsministeriet, tlf: 33 95 15 12.

Velfærdsministeriet, den 25. februar 2008

Malene Kianna Madsen


Bilag 1

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision på Velfærdsministeriets, Beskæftigelsesministeriets og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations ressortområder

(Restafregning vedrørende særligt dyre enkeltsager)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1498 af 12. december 2007 om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision på Velfærdsministeriets, Beskæftigelsesministeriets og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations ressortområder foretages følgende ændringer:

1. § 63, stk. 1, 4. pkt., ophæves.

2. § 64, stk. 2, 2. pkt., ophæves.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 27. februar 2008.