Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Fortolkning af Markedsføringslovens § 9
Den fulde tekst

TV-reklame for Mitsubishi Motors

 

 

 

 

I et brev af 30. september 1999 har Catharina Dreyer klaget over en tv-reklame for Mitsubishi Carisma, udsendt på TV2 Danmark.

 

I reklamen ses en mand, som drømmer om at få fuld tilfredshed og pengene tilbage. Herefter ses en række scener med personbilen Mitsubishi Carisma 2000 kørende gennem et naturskønt område samtidig med, at der som svar på drømmen speakes: Jamen, så deltag i den store slogankonkurrence for den nye Mitsubishi Carisma 2000 model. Underskriv slutsedlen i perioden 13. september til 31. oktober og skriv det bedste slogan. Så kan det være dig, der får de hundrede af tusinder af kroner tilbage, som du lige har betalt for din nye Mitsubishi Carisma 2000 model. Alt sammen fuld tilfredshed og pengene tilbage.

 

Klageren har gjort gældende, at reklamen er i strid med Markedsføringslovens § 9, fordi deltagelsen i slogankonkurrencen er betinget af, at bil købes inden 31. oktober 1999.

 

Mitsubishi Motors har i en udtalelse af 25. oktober 1999 bl.a. anført, at kampagnen falder udenfor Markedsføringslovens § 9, idet der er tale om en præstationskonkurrence. Til støtte for synspunktet har Mitsubishi Motors anført, at opgaven indebærer en egentlig indsats fra deltagernes side (sloganet) og dommerkomiteen er sammensat af uvildige og fagkyndige personer (formand for Dansk Markedsføringsforbund Jens Thrane-Møller og rektor for den danske reklameskole Ole E. Andersen) samt at der efter en konkret uvildig og fagkyndig bedømmelse kun udloddes én præmie.

 

TV2 Reklame har i en udtalelse af 10. november 1999 anført, at det er deres opfattelse, at der er tale om en præstationskonkurrence, som ikke er omfattet af Markedsføringslovens § 9. TV2 Reklame har ved vurderingen af konkurrencen lagt vægt på, at konkurrencedeltagerne skal producere et individuelt forslag til et slogan, samt at disse forslag bedømmes af en uvildig dommerkomité ligesom det har haft betydning, at der kun udloddes én præmie i konkurrencen.

 

Radio- og TV-Reklamenævnet har behandlet sagen på et møde den 8. december 1999 og truffet følgende afgørelse:

 

Efter Markedsføringslovens § 9 stk. 1 må afsætning til forbrugere af formuegoder eller tjenester ikke søges fremmet af en mulighed for gevinst ved deltagelse i lodtrækning, præmiekonkurrence eller anden form for foranstaltning, hvis udfald beror helt eller delvis på tilfældet, såfremt deltagelsen er betinget af et køb.

 

De foranstaltninger, som § 9 stk. 1 forbyder er sådanne, hvori der indgår et tilfældighedsmoment. Præstationskonkurrencer, dvs. konkurrencer uden elementer af tilfældighed, og hvor den bedste individuelle præstation belønnes, falder uden for anvendelsesområdet for bestemmelsen.

 

En gyldig præstationskonkurrence må alene indeholde et begrænset antal præmier, og det skal gennem dommerkomiteens sammensætning sikres, at den eller de få bedste præstationer belønnes, og at der således ikke foreligger elementer af tilfældighed.

 

I den konkrete sag er der til vurdering af de indkomne forslag til slogans nedsat en uvildig og fagkyndig dommerkomite, og det er alene det bedste slogan, der belønnes.

 

Nævnet finder herefter ikke, at den påklagede reklame er i strid med Markedsføringslovens § 9 stk. 1.

 

Nævnets afgørelse er énstemmig.