Den fulde tekst
L 119
Forslag til lov om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (miljøskadeloven).
Af miljøministeren (Troels Lund Poulsen (V)).
Fremsat skr 12/3 08 Tillæg A 4528
Lovf som fremsat 12/3 08 Tillæg A 4468
1.beh 27/3 08 FF 2381
Betænkning 30/4 08 Tillæg B 637
2.beh 15/5 08 FF 4808
3.beh 22/5 08 FF 5186
Lovf som vedt 22/5 08 Tillæg C 673
Lov nr 466 af 17. juni 2008
Beh sammen: L 119 og L 118
Ordførere: (1.beh) Eyvind Vesselbo (V), Benny Engelbrecht (S), Jørn Dohrmann (DF), Ida Auken (SF), Per Ørum Jørgensen (KF), Johs. Poulsen (RV), Per Clausen (EL), Anders Samuelsen (NY).
Ministre: (1.beh) miljøministeren (Troels Lund Poulsen).
Efter 1.beh henvist til Miljø- og Planlægningsudvalget(MPU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven gennemfører - sammen med lovforslag nr. L 118 (implementering af miljøansvarsdirektivet) - hovedparten af miljøansvarsdirektivet, der skulle være implementeret senest den 30. april 2007. Loven skal sikre, at miljøskader på beskyttede arter og internationale naturbeskyttelsesområder, på vandmiljøet og på jorden forebygges og afhjælpes af skadevolder. Loven gennemfører direktivets miljøskadebegreb og krav til forebyggelse og afhjælpning af miljøskader på vand og på beskyttede arter og internationale naturbeskyttelsesområder. De danske afhjælpningskrav for miljøskade på jord opretholdes, da de er videregående. Lovforslaget var en delvis genfremsættelse af lovforslag nr. L 176 fra folketingsåret 2006-07.
Afstemning:
Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 112 stemmer.