Den fulde tekst
L 126
Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme og lov om finansiel virksomhed. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne).
Af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen (KF)).
Fremsat skr 27/3 08 Tillæg A 4740
Lovf som fremsat 27/3 08 Tillæg A 4732
1.beh 11/4 08 FF 3163
Betænkning 6/5 08 Tillæg B 681
2.beh 13/5 08 FF 4643
3.beh 22/5 08 FF 5184
Lovf som vedt 22/5 08 Tillæg C 688
Lov nr 512 af 17. juni 2008
Beh sammen: L 126 og L 125
Ordførere: (1.beh) Louise Schack Elholm (V), Niels Sindal (S), Henrik Brodersen (DF), Eigil Andersen (SF), Mike Legarth (KF), Niels Helveg Petersen (RV), Frank Aaen (EL), Anders Samuelsen (NY).
Ministre: (1.beh) økonomi- og erhvervsministeren.
Efter 1.beh henvist til Udvalget vedrørende Færøske Forhold (UFF).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indeholder en række konsekvensændringer i hvidvaskloven og lov om finansiel virksomhed som følge af lovforslag nr. L 125. Ændringerne skal sikre, at betalingsformidlere i Danmark kan sende og modtage pengeoverførsler til og fra Færøerne efter de regler, som gælder i Danmark. Desuden pålægges færøske betalingsformidlere en række af de administrative tilpasninger, som allerede gælder i Danmark i medfør af EU-forordning nr. 1781/2006.
Afstemning:
Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 112 stemmer.