Den fulde tekst
L 161
Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og skatteforvaltningsloven. (Konsekvensændringer som følge af lov om skattenedslag for seniorer).
Af skatteministeren (Kristian Jensen (V)).
Fremsat skr 28/3 08 Tillæg A 5634
Lovf som fremsat 28/3 08 Tillæg A 5623
1.beh 29/4 08 FF 4029
Betænkning 21/5 08 Tillæg B 969
2.beh 4/6 08 FF 6086
Lovf optrykt efter 2.beh 4/6 08
3.beh 10/6 08 FF 6165
Lovf som vedt 10/6 08 Tillæg C 918
Lov nr 531 af 17. juni 2008
Beh sammen: L 161 og L 160
Ordførere: (1.beh) Gitte Lillelund Bech (V), Nick Hækkerup (S), Mikkel Dencker (DF), Jesper Petersen (SF), Lars Barfoed (KF), Niels Helveg Petersen (RV), Line Barfod (EL), Anders Samuelsen (NY).
Andre medlemmer: (1.beh) Pia Christmas-Møller (UFG).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Kristian Jensen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven er en følgelov til - og blev sambehandlet med - lovforslag nr. L 160 og indeholder konsekvensændringer for dele af skattelovgivningen.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 63 stemmer (V, DF, KF, RV og NY) mod 43 (S, SF og EL).