Den fulde tekst
L 31 C
Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Ophævelse af særreglen om fuldt fradrag for visse repræsentationsudgifter).
Af skatteministeren (Kristian Jensen (V)).
2.beh 17/4 08
Lovf optrykt efter 2.beh 17/4 08
Tillægsbet 23/4 08 Tillæg B 595
3.beh 29/4 08 FF 4022
Lovf som vedt 29/4 08 Tillæg C 584
Lov nr 336 af 7. maj 2008
Efter 2.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Loven ophæver reglerne om virksomhedernes fradragsret for visse udgifter til repræsentation i eksportøjemed over for udenlandske forretningsforbindelser.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 93 stemmer (V, S, SF, KF, RV, EL og NY) mod 17 (DF).