Den fulde tekst
L 31 D
Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Ophævelse af særregel for eksportmedarbejdere).
Af skatteministeren (Kristian Jensen (V)).
2.beh 17/4 08
Lovf optrykt efter 2.beh 17/4 08
Tillægsbet 28/5 08 Tillæg B 1097
3.beh 10/6 08 FF 6157
Efter 2.beh henvist til Skatteudvalget (SAU).
Lovforslaget indeholdt en ophævelse af reglerne om det særlige fradrag for eksportmedarbejdere i forbindelse med rejse og ophold i udlandet.
Afstemning:
Lovforslaget forkastet, idet 48 (V, KF, RV, EL og NY) stemte for, 57 (S, DF og SF) imod.