Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 2 i lov om ændring
af lov om videregående kunstneriske uddannelser under
Kulturministeriet

(Om Kunstakademiets Konservatorskoles status som højere uddannelsesinstitution)

 

I medfør af § 2, stk. 1 i lov nr. 142 af 17. marts 1999 om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet bestemmes, at lovens § 1, nr. 2 træder i kraft 5. april 2003. 1)

Kulturministeriet, den 27. marts 2003

Brian Mikkelsen

/Hans Kristian Kristensen

Officielle noter

1) Lovens øvrige bestemmelser trådte i kraft den 1. september 1999, jf. bekendtgørelse nr. 641 af 2. august 1999.