Den fulde tekst

0142 Mn. Udlejning af fryse- og kølerum samt levering af kuldeUdlejning af fryse- og kølerum, herunder såkaldte køleceller, i fryse- og kølehuse, slagtehuse o lign virksomheder omfattes af afgiftspligten.

Der skal svares afgift af det samlede vederlag for benyttelse af fryse- og kølerummene og for levering af kulde til rummene.

Endvidere omfattes levering af kulde til erhvervsvirksomheders fryse- og kølerum af afgiftspligten, selv om leveringen sker i tilslutning til udleje af lokaler til den pågældende virksomhed.