Den fulde tekst

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 12. juni 2008

Forslag

til

Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkeskolen

(Revision af lov om ændring af lov om folkeskolen. (Mere frit skolevalg inden for og over kommunegrænser))

§ 1

I lov nr. 335 af 18. maj 2005 om ændring af lov om folkeskolen. (Mere frit skolevalg inden for og over kommunegrænser), foretages følgende ændring:

1. I § 2, stk. 3, ændres »2007-08« til: »2011-12«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. august 2008.

, den 12. juni 2008