Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6A, elektriske installationer, 1. udgave

(Ophævelse af kapitel 710: Medicinske områder)

§ 1

I bekendtgørelse af 22. marts 2006, stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6A, elektriske installationer, 1. udgave foretages følgende ændringer:

1. Kapitel 710: Medicinske områder ophæves.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2008.

Sikkerhedsstyrelsen, den 25. juni 2008

Carsten Sørig

/ Tina Ovesen Petersen