Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forskellige rentesatser på studiegældsområdet

I medfør af § 36, stk. 3, i lov om statens uddannelsesstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 983 af 27. juli 2007, samt § 1 a, stk. 2, og § 4, stk. 2, i lov om statsgaranterede studielån, jf. lovbekendtgørelse nr. 1240 af 22. oktober 2007 samt § 5, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse nr. 1467 af 20. december 2005 om forskellige rentesatser på studiegældsområdet, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Misligholdte studielån, slutlån og statslån forrentes med den til enhver tid fastsatte officielle diskonto med et tillæg på 2 procentpoint p.a.

§ 2. Statsgaranterede studielån, som overføres til Økonomistyrelsen, forrentes med en nominel rente på 5,25 pct. p.a. i perioden 1. juli 2008 til 31. december 2008.

§ 3. Indfriede, misligholdte statsgaranterede studielån forrentes med 6,0 pct. p.a. i perioden 1. juli 2008 til 31. december 2008.

§ 4. Bekendtgørelsen har virkning for renter der påløber fra og med den 1. juli 2008.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2008.

Skat Hovedcentret, den 26. juni 2008

Ole Kjær

/ Susanne Nüchel Lawaetz