Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkeskolen

(Revision af lov om ændring af lov om folkeskolen. (Mere frit skolevalg inden for og over kommunegrænser))

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 335 af 18. maj 2005 om ændring af lov om folkeskolen. (Mere frit skolevalg inden for og over kommunegrænser), foretages følgende ændring:

1. I § 2, stk. 3, ændres »2007-08« til: »2011-12«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. august 2008.

Givet på Christiansborg Slot, den 17. juni 2008

MARGRETHE R.

/ Bertel Haarder