Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af visse bekendtgørelser på Kulturministeriet s område

 

§ 1. Med virkning fra den 1. januar 2007 ophæves følgende bekendtgørelser på Kulturministeriet s område:

1) Bekendtgørelse nr. 799 af 19. september 2003 om gebyr for tilladelse til radiovirksomhed på den fjerde radiokanal.

2) Bekendtgørelse nr. 761 af 7. juli 2004 om gebyr for tilladelse til TV 2/DANMARK A/S til udøvelse af public service-programvirksomhed.

3) Bekendtgørelse nr. 23 af 17. januar 2006 om gebyr for tilladelse til DR og TV 2/DANMARK A/S til distribution af lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder.

Kulturministeriet, den 14. december 2006

Brian Mikkelsen

/Lars M. Banke