Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 8, krav om supplerende beskyttelse med HFI- eller HPFI-afbryder i eksisterende installationer

(Ændring af gyldighedsområde og overgangsordning)

§ 1

I bekendtgørelse af 13. november 2006, stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 8, krav om supplerende beskyttelse med HFI- eller HPFI-afbryder i eksisterende installationer foretages følgende ændringer:

1. Punkt 1.2. affattes således:

»Afsnit 8 i stærkstrømsbekendtgørelsen indeholder krav om beskyttelse ved hjælp af HFI- eller HPFI-afbrydere i alle eksisterende ældre installationer og nyere øvrige installationer.«

2. Punkt 2.5. affattes således:

»Nyere øvrige installationer er øvrige installationer udført før 1. januar 2007, der er omfattet af bestemmelserne i stærkstrømsbekendtgørelsen elektriske installationer fra 1993, stærkstrømsbekendtgørelsen elektriske installationer afsnit 6 fra 2001 eller afsnit 6A fra 2006.«

3. I punkt 2 indsættes som punkt 2.7. og 2.8.:

»2.7. Belysningsanlæg på offentligt tilgængelige områder omfatter belysningsarmaturer og lysinstallationer i det fri på offentlige og private gader og veje, stier og pladser m.m., hvortil der er offentlig adgang.

2.8. Reparation og vedligeholdelse af belysningsanlæg på offentligt tilgængelige områder omfatter udskiftning eller reparation af enkeltdele, der indgår i belysningsarmaturer og lysinstallationer i det fri. Det omfatter også en udskiftning af hele armaturet.«

4. I punkt 3 indsættes som punkt 3.2.:

»3.2. Afsnit 8 i stærkstrømsbekendtgørelsen gælder dog ikke for belysningsanlæg på offentligt tilgængelige områder bortset fra ved reparation og vedligeholdelse, se 4.12. og 4.13.«

5. I punkt 4 indsættes som punkt 4.12. og 4.13.:

»4.12. Ved reparation eller vedligeholdelse af belysningsanlæg på offentligt tilgængelige områder skal der anvendes:

1) armaturer eller enkeltdele, der er identiske med de eksisterende,

2) armaturer eller enkeltdele af klasse II, eller

3) supplerende beskyttelse i henhold til reglerne i stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6B.

4.13. Hvis 4.12. ikke kan opfyldes for armaturer eller enkeltdele, betragtes den del af belysningsanlægget, hvor disse dele indgår, som nyt og skal opfylde bestemmelserne i stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6 og 6B.«

6. Punkt 5.2. affattes således:

»For eksisterende boliginstallationer skal kravene i 4.1. og 4.2. være opfyldt senest 1. juli 2008.«

7. I punkt 5 indsættes som punkt 5.3.:

»5.3. For øvrige installationer skal kravene i 4.1. og 4.2. være opfyldt senest 1. juli 2010.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2008.

Sikkerhedsstyrelsen, den 25. juni 2008

Carsten Sørig

/ Tina Ovesen Petersen