Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om betaling for adoptionsforberedende kurser
for 2002

 

I medfør af § 25 c, stk. 3, i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 16. december 1999, fastsættes:

§ 1. For deltagelse i et adoptionsforberedende kursus betales pr. 1. januar 2002 kr. 1.500.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2002.

    Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1179 af 15. december 2000 om betaling for adoptionsforberedende kurser for 2001 ophæves.

Justitsministeriet, den 14. december 2001

Lene Espersen

/Anne Thalbitzer