Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnet s udbud af den femte, jordbaserede FM-radiokanal

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 393 af 2. maj 2006 om Radio- og tv-nævnet s udbud af den femte, jordbaserede FM-radiokanal foretages følgende ændringer:

1. §§ 13 og 14 ophæves.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

Kulturministeriet, den 14. december 2006

Brian Mikkelsen

/Lars M. Banke