Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnet s udbud af de ledige mellembølgefrekvenser

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 27 af 20. januar 2004 om Radio- og tv-nævnet s udbud af de ledige mellembølgefrekvenser foretages følgende ændringer:

1. §§ 8 og 9 ophæves.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

Kulturministeriet, den 14. december 2006

Brian Mikkelsen

/Lars M. Banke