Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 218 af 27. marts 2001 om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret), som ændret ved bekendtgørelse nr. 782 af 12. august 2005, bekendtgørelse nr. 1030 af 13. oktober 2006, bekendtgørelse nr. 1376 af 12. december 2006, bekendtgørelse nr. 679 af 20. juni 2007 og bekendtgørelse nr. 1477 af 12. december 2007, foretages følgende ændring:

1. I bilag 2, pkt. 5, indsættes efter »overtrædelse af færdselslovens bestemmelser om kørsel med overlæs,« som ny linie:

»overtrædelser af færdselslovens § 67, stk. 2, hvor en knallert er konstruktivt ændret med henblik på hastighedsforøgelse, eller som er i en sådan ulovlig stand, at den for så vidt angår lille knallert kan køre 43 km i timen eller derover og for så vidt angår stor knallert kan køre 64 km i timen eller derover,«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2008.

Justitsministeriet, den 26. juni 2008

Lene Espersen

/ Carsten Kristian Vollmer