Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af afskrivningslovens § 5 C, stk. 5

I medfør af § 14, stk. 1, 2. pkt., i lov nr. 540 af 6. juni 2007 om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.) bestemmes, at afskrivningslovens § 5 C, stk. 5, som affattet ved § 2, nr. 1, i lov nr. 540 af 6. juni 2007, træder i kraft den 1. juli 2008. 1)

Skatteministeriet, den 25. juni 2008

Kristian Jensen

/ Lise Bo Nielsen

Officielle noter

1) Kommissionen har meddelt, at afskrivningslovens § 5 C, stk. 5, som affattet ved § 2, nr. 1, i lov nr. 540 af 6. juni 2007, er forenelig med fællesmarkedet.