Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

I tilslutning til Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 36 af 27. juni 1958 af overenskomst af 8. februar 1957 med Frankrig til undgåelse af dobbeltbeskatning m.v., meddeles det, at Danmark den 10. juni 2008 har opsagt overenskomsten for sit vedkommende under henvisning til overenskomstens artikel 28.

I tilslutning til Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 16. august 1973 af overenskomst af 3. juli 1972 med Spanien til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomstskat og formueskat, meddeles det, at Danmark den 10. juni 2008 har opsagt overenskomsten for sit vedkommende under henvisning til overenskomstens artikel 31.

For Danmarks vedkommende får opsigelsen virkning for kildeskatter, som skal opkræves den 1. januar 2009 eller senere, og for andre indkomstskatter af indkomst, som opstår den 1. januar 2009 eller senere.

Skatteministeriet, den 27. juni 2008

Kristian Jensen