Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om visse bestemmelser udstedt i medfør af lov om visse havanlæg og lov om arbejdsmiljø, der med visse ændringer finder anvendelse i medfør af offshoresikkerhedsloven

§ 1

I bekendtgørelse nr. 393 af 15. maj 2008 om visse bestemmelser udstedt i medfør af lov om visse havanlæg og lov om arbejdsmiljø, der med visse ændringer finder anvendelse i medfør af offshoresikkerhedsloven, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1, nr. 4, ophæves.

Nr. 5-11 bliver herefter nr. 4-10.

2. § 4, stk. 1, nr. 3, ophæves.

Nr. 4-6 bliver herefter nr. 3-5.

3. § 4, stk. 3, nr. 3, ophæves.

Nr. 4-6 bliver herefter nr. 3-5.

4. § 4, stk. 4, nr. 3, ophæves.

Nr. 4 bliver herefter nr. 3.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2008.

Energistyrelsen, den 19. juni 2008

Ib Larsen

/ Henrik Andersen