Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 2008-6-675

Resumé

Klager – en person – klagede over en artikel i Fyens Stiftstidende.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale, jf. punkt B.1. Pressenævnet finder, at sager om sexchikane på arbejdspladser har en sådan offentlig interesse, at der var belæg for at bringe artiklerne.

Det fremgår videre af de vejledende regler, at det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse. Ude og Hjemme og CO-Magasinet offentliggjorde henholdsvis i februar og april 2008 artikler og billeder med [K]s medvirken. Da oplysningerne således tidligere uden klagers protest har været offentliggjort i forbindelse med sagen, udtaler nævnet ikke kritik af Fyens Stiftstidende for at bringe oplysningerne og billedmaterialet.

På baggrund af Fyens Stiftstidende oplysninger lægger Pressenævnet til grund, at avisen indtalte en telefonbesked på klagers telefonsvarer samt kontaktede Malerforbundet med henblik på at få en kommentar fra [K]. Nævnet bemærker, at klagers udtalelse fra CO-Magasinet er citeret. Under disse omstændigheder finder nævnet ikke grundlag for at kritisere avisen for ikke at forelægge oplysningerne for klager.

Pressenævnet finder, at Fyens Stiftstidende heller ikke i øvrigt har tilsidesat god presseskik.

Advokat Klaus Ewald har på vegne af [K] klaget til Pressenævnet over to artikler i Fyens Stiftstidende den 17. april 2008, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

1. Sagsfremstilling

Fyens Stiftstidende bragte den 17. april 2008 en artikel under overskriften ”Stadig strid om sex-sag på Lindø” og underoverskriften ”Maler er fortsat sygemeldt og venter på en undskyldning”. Af artiklen fremgik følgende:

”Uønskede berøringer, seksuelle forslag, og insisteren fra en arbejdsleder på at sove sammen, var i november sidste år skyld i, at Lindø-maleren [K] måtte sygemelde sig.

Opfordringerne kom om bord på ”Edith Mærsk”, der var på prøvesejlads, og de er skyld i, at [K] fortsat er sygemeldt.

Sagen var årsag til, at Lindøs ansatte flere gange nedlagde arbejdet i protest.

Blandt andet fordi arbejdslederen ikke blev hjemsendt.

[K] venter dog stadig på en mundtlig undskyldning fra arbejdslederen, der nu er blevet forfremmet til driftsassistent.

Det var en del af forliget, der skulle få den kvindelige maler tilbage på arbejde.

Administrerende direktør [A] erkender, at den pågældende arbejdsleder endnu ikke har givet nogen undskyldning.

- Men det skyldes, at den kvindelige maler er sygemeldt, og at undskyldningen ifølge forligsteksten skulle gives for medarbejderen og dennes sjak, siger [A].

Lindøs fællestillidsmand kalder sagen beklagelig.

- Og jeg må erkende, at det forlig, der blev indgået, nok ikke lige var mit forlig, siger [B].

[K] modtager fortsat psykologbehandling som følge af sagen.”

Til artiklen var indsat et pasfoto af [K].

Samme dag bragte Fyens Stiftstidende en artikel under overskriften ”Maler venter fortsat på undskyldning for sex-chikane” og underoverskriften ”Men det er svært at give, når kvinden er sygemeldt, siger Lindø-direktør”. Af artiklen fremgik følgende:

”[K], maler på Lindø, er fortsat sygemeldt efter, at hun i november var udsat for sexchikane under en prøvesejlads med ”Edith Mærsk”.

Og hun venter fortsat på en mundtlig undskyldning fra den arbejdsleder, der udsatte hende for chikanen, skriver fagbladet CO-Magasinet.

Undskyldningen var en del af forliget.

Hendes mester er siden, som omtalt i Fyens Stiftstidende, blevet flyttet og forfremmet fra arbejdsleder til driftsassistent.

Som led i forliget mellem CO-Industri og Dansk Industri, der skulle få sagen løst, blev det samtidig aftalt, at arbejdslederen skulle give en mundtlig undskyldning for det passerede over for [K] og dennes sjak.

Og den venter den kvindelige maler stadig på.

Ikke manglende vilje

Ifølge Lindø-værftets direktør [A] er det ikke manglende vilje, der har gjort, at arbejdslederen stadig ikke har givet en mundtlig undskyldning.

Det skyldes ene og alene, at [K] stadig er sygemeldt.

- Hun har været sygemeldt, siden forliget blev indgået, fordi hun føler sig psykisk presset, siger [A].

Sexchikane stærkt ord

Ifølge CO-Magasinet går den kvindelige maler stadig til psykolog efter den traumatiske oplevelse om bord på Edith Mærsk.

Her udsatte mesteren hende ifølge bladet for uønskede berøringer, seksuelle forslag og kønsdiskriminerende bemærkning.

Den mandlige arbejdsleder fortalte blandt andet, at hun ikke fik sit eget værelse, men skulle sove sammen med ham i Århus.

- Hun blev desuden opfordret til at gå til kammeret på skibet, fordi der var ”vibrator” på hende mobiltelefon. Da hun protesterede fik hun at vide, at hun ikke havde set ham nøgen, skriver CO-Magasinet. Ifølge [A] var Lindøs ledelse tilbageholdende med at behandle episoden som sexchikane, fordi den kvindelige maler fra starten pointerede, at hun ikke ville kalde det passerede for sexchikane, fordi det var et stærkt ord.

Lindøs formulering

Lindøværftet har i forbindelse med forliget formuleret, at ”medarbejderen har været udsat for en kønsdiskriminerende, chikanøs, verbal adfærd ved arbejdslederens udtalelser. En sådan udtalelse er uacceptabel og ikke forenelig med virksomhedens politik og medarbejdertrivsel. Virksomheden giver på vegne af arbejdslederen den pågældende medarbejder en uforbeholden undskyldning. Arbejdslederen giver en mundtlig undskyldning for det passerede over for medarbejderen og dennes sjak”.

Fagforening utilfreds

Malernes Fagforening har meldt sagen til Arbejdsskadestyrelsen og er stærkt utilfreds med Lindø-ledelsens håndtering af sagen.

– Ledelsen har ikke villet acceptere, at der er tale om en sexchikanesag til trods for, at tre vidner skriftligt har bekræftet, at de under tre forskellige episoder på prøvesejladsen oplevede, at den kvindelige maler blev sexchikaneret, sagde næstformand i Malernes Fagforening Anne Mette Markussen i februar til Stiftstidende.

Forskel på folk

[K] siger selv til CO-Magasinet:

- Hvis det havde været en kvindelig funktionær i administrationen, der havde været udsat for samme behandling af en smed på værftet, så havde han ikke fået mere end fem minutter til at aflevere sit værktøj, pakke og forsvinde.

Det har ikke – ud over hendes udtalelser til CO-Magasinet – været muligt at få en kommentar fra [K].”

Til artiklen var indsat et billede af [K].

Ude og Hjemme nr. 9/2008 bragte den 25. februar 2008 en artikel under overskriften ”Forfølges efter sexchikane” og mindre typer ”[K] ydmyget på jobbet”. Af artiklen fremgik bl.a. følgende:

”I dag er [K] så træt af den behandling, hun har fået af værftet, at hun nu vælger at fortælle sin historie.

– Jeg var på prøvetur med containerskibet Edith Mærsk kort før jul. Min mester sagde, at der ikke ville være noget værelse til mig, når vi kom til Århus, fordi jeg skulle sove sammen med ham. Han kommenterede på mit undertøj, han gned sig op af mig, han stødte ind i mig bagfra og gned sig op af min numse, ligesom han på et tidspunkt sagde, ”at jeg kunne gå op på mit værelse og tilfredsstille mig selv med min telefon, da den jo havde en vibrator”. Han benyttede mange lejligheder til at komme med seksuelle ydmygelser, og på et tidspunkt fik jeg nok. Jeg valgte at forlade skibet, da det lagde til kaj i Århus. Mester havde klart overskredet mine grænser, og jeg følte mig sexchikaneret på det groveste, fortæller [K].”

Til artiklen var indsat billeder af [K].

CO-Magasinet nr. 4, 2008, bragte i april en artikel under overskriften ”Skibsmaler mangler mundtlig undskyldning” og underoverskriften ”Sygemeldt efter sexchikane: Blev for seks måneder siden udsat for chikane fra sin mester”. Af artiklen fremgik bl.a. følgende:

”- Det er ikke penge eller erstatning, jeg går efter. Men æresoprejsning. Derfor skylder han mig en uforbeholden, personlig undskyldning, siger [K].

Det hele begyndte tilbage i november under en prøvesejlads med containerskibet ”Edith Mærsk”. Her udsætter hendes mester hende for uønskede berøringer, kommer med seksuelle forslag samt kønsdiskriminerende og chikanerende bemærkninger.

Mester fortæller blandt andet, at [K] ikke får eget værelse, når de skal på hotel i Århus. Hun skal i stedet sove sammen med ham. Da hun protesterer, får hun at vide, at hun ikke har set ham nøgen, fortæller [K] om chikanen.

Hun bliver desuden opfordret til at gå på kammeret på skibet, fordi der er ”vibrator” på hendes mobiltelefon, fortæller [K], der understreger, at dette blot er et lille udpluk af, hvad hun har været udsat for fra arbejdslederens side.”

Til artiklen var indsat et billede, som var identisk med billedet i Fyens Stiftstidende.

2. Parternes synspunkter

2.1. [K]s synspunkter

Advokat Klaus Ewald har anført, at Fyens Stiftstidende ikke havde [K]s samtykke til offentliggørelsen af billederne af klager. Billederne blev taget til brug for en artikel i CO-Magasinet i april 2008, hvor hun på baggrund af forliget mellem Malerforbundet og CO Industri og Dansk Industri samt ledelsen af værftet havde en faglig grund for at deltage. Det er krænkende for klager, at Fyens Stiftstidende i en sag om seksuel krænkelse vælger at købe billederne og offentliggøre disse.

Artiklerne i Fyens Stiftstidende indeholdt mere detaljerede oplysninger om sexchikanen, end [K] gav til CO-Maga­si­net. Oplysninger om, at klager havde været udsat for uønskede berøringer, seksuelle forslag og insisteren fra en arbejdsleder på at sove sammen. Klager fik CO-Magasinet til gennemsyn inden offentliggørelse. Oplysningerne i Fyens Stiftstidende er krænkende for klagers personlige anseelse og skadelige for hendes fremtidige erhvervsmuligheder.

2.2. Fyens Stiftstidendes synspunkter

Fyens Stiftstidende har anført, at omtalen af sagen på Lindøværftet medførte arbejdsnedlæggelser på en af Fyns største private arbejdspladser. Malerforbundets blad, CO-Magasinet, blev i april 2008 tilsendt avisen og i øvrigt er det offentlig tilgængelig på internettet på adressen www.co-industri.dk. Billedet fra CO-Magasinet erhvervede avisen fra fotograf Alex Tran og fik ved købet oplyst, at der ikke var restriktioner på offentliggørelsen.

Avisen har anført, at man flere gange forgæves forsøgte at kontakte klager telefonisk, og allerede ved første opkald lagde avisen en besked på klagers telefonsvarer. Ydermere forsøgte Fyens Stiftstidende gennem Malerforbundets næstformand at komme i kontakt med [K]. Da klager ikke reagerede på henvendelserne, valgte avisen at citere den artikel, som hun havde godkendt i CO-Magasinet. Herudover havde klager valgt at stå frem i Ude og Hjemme med 600.000 læsere (Gallups læsertal 2007). [K] har herved valgt stor åbenhed i forhold til det omkringliggende samfund – og valgt et medie langt fra fagpressen.

Fyens Stiftstidende har herudover henvist til Pressenævnets kendelse af 16. januar 2008 i sag 2007-6-0597.

3. Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Axel Kierkegaard, Hans Peter Blicher, Lars Lindskov og Marianne Druedahl.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale, jf. punkt B.1. Pressenævnet finder, at sager om sexchikane på arbejdspladser har en sådan offentlig interesse, at der var belæg for at bringe artiklerne.

Det fremgår videre af de vejledende regler, at det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse. Ude og Hjemme og CO-Magasinet offentliggjorde henholdsvis i februar og april 2008 artikler og billeder med [K]s medvirken. Da oplysningerne således tidligere uden klagers protest har været offentliggjort i forbindelse med sagen, udtaler nævnet ikke kritik af Fyens Stiftstidende for at bringe oplysningerne og billedmaterialet.

På baggrund af Fyens Stiftstidende oplysninger lægger Pressenævnet til grund, at avisen indtalte en telefonbesked på klagers telefonsvarer samt kontaktede Malerforbundet med henblik på at få en kommentar fra [K]. Nævnet bemærker, at klagers udtalelse fra CO-Magasinet er citeret. Under disse omstændigheder finder nævnet ikke grundlag for at kritisere avisen for ikke at forelægge oplysningerne for klager.

Pressenævnet finder, at Fyens Stiftstidende heller ikke i øvrigt har tilsidesat god presseskik.

Afgjort den 24. juni 2008