Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af visse bekendtgørelser og vejledninger inden for Undervisningsministeriets område

§ 1. Følgende bekendtgørelser ophæves:

1) Bekendtgørelse nr. 300 af 29. april 2004 om ophævelse af bekendtgørelse om generel detailhandelsuddannelse.

2) Bekendtgørelse nr. 301 af 29. april 2004 om ophævelse af bekendtgørelse om generel engroshandelsuddannelse.

3) Bekendtgørelse nr. 1039 af 26. oktober 2004 om uddannelse til bådserviceassistent.

4) Bekendtgørelse nr. 1050 af 1. november 2004 om aluminiumsoperatøruddannelsen.

5) Bekendtgørelse nr. 1055 af 2. november 2004 om uddannelse til industrisvejser.

6) Bekendtgørelse nr. 1057 af 2. november 2004 om uddannelse til plastsvejser.

7) Bekendtgørelse nr. 1073 af 9. november 2004 om uddannelse til montageoperatør.

8) Bekendtgørelse nr. 1091 af 12. november 2004 om uddannelsen til låseassistent.

9) Bekendtgørelse nr. 1106 af 17. november 2004 om uddannelsen til ædelstensfatter.

10) Bekendtgørelse nr. 1142 af 23. november 2004 om uddannelse til ædelmetalstøber.

11) Bekendtgørelse nr. 1166 af 1. december 2004 om NDT-tekniker uddannelsen.

12) Bekendtgørelse nr. 1191 af 6. december 2004 om uddannelse til værktøjssliber.

13) Bekendtgørelse nr. 751 af 30. juni 2006 om uddannelsen til pottemager.

§ 2. Følgende vejledninger ophæves:

1) Vejledning nr. 11769 af 1. januar 2000 om bekendtgørelse om pottemageruddannelsen (Bekendtgørelse nr. 1159 af 14. december 2000).

2) Vejledning nr. 11757 af 13. december 2000 til bekendtgørelse om bager, konditor og chokolade- og konfektureassistentuddannelsen (Bekendtgørelse nr. 1117 af 13. december 2000).

3) Vejledning nr. 11741 af 29. december 2000 til bekendtgørelse om uddannelse til beslagsmed (Bekendtgørelse nr. 1370 af 15. december 2000).

4) Vejledning nr. 12403 af 2. januar 2001 til bekendtgørelse om uddannelse til kølemontøruddannelsen (Bekendtgørelse nr. 1129 af 14. december 2000).

5) Vejledning nr. 9900 af 4. december 2002 til bekendtgørelse om uddannelsen til skov- og landskabsfagtekniker (Bekendtgørelse nr. 668 af 6. juli 2001).

6) Vejledning nr. 9697 af 21. december 2004 til bekendtgørelse nr. 1196 af 7. december 2004 om Kundekontaktcenteruddannelse.

7) Vejledning nr. 9698 af 21. december 2004 til bekendtgørelse nr. 1198 af 7. december 2004 om Kontorservice.

8) Vejledning nr. 9699 af 21. december 2004 til bekendtgørelse nr. 1197 af 7. december 2004 om Sundhedssekretær.

9) Vejledning nr. 9114 af 8. februar 2005 til bekendtgørelse nr. 1264 af 10. december 2004 om Detailhandelsuddannelse med specialer.

10) Vejledning nr. 9127 af 14. februar 2005 til bekendtgørelse nr. 1049 af 1. november 2004 om Handelsuddannelse med specialer.

11) Vejledning nr. 9254 af 18. maj 2005 til bekendtgørelse nr. 58 af 29. januar 2001 som ændret ved bekendtgørelse nr. 716 af 1. juli 2004 om uddannelsen til Skiltemaler.

12) Vejledning nr. 9504 af 9. september 2005 til bekendtgørelse nr. 384 af 26. maj 2005 om Finansuddannelsen.

13) Vejledning nr. 9510 af 1. august 2005 til bekendtgørelse nr. 394 af 30. maj 2005 om urmageruddannelsen.

14) Vejledning nr. 9559 af 17. august 2005 til bekendtgørelse nr. 705 af 1. juli 2005 om optometristuddannelsen.

15) Vejledning nr. 9609 af 29. september 2005 til bekendtgørelse nr. 1107 af 17. november 2004 om Kontoruddannelse med specialer.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. juli 2008.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1, kan elever, der er påbegyndt på en uddannelses grundforløb eller hovedforløb, gennemføre henholdsvis grundforløbet eller hovedforløbet efter de hidtil gældende regler, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Skolen fastsætter i den lokale uddannelsesplan eventuelle overgangsordninger for elever, der er påbegyndt på uddannelsen efter de hidtil gældende regler.

Undervisningsministeriet, den 30. juni 2008

P.M.V.
Søren Hansen
Afdelingschef

/ Jannie Eriksen