Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Erstatningsansvarslovens § 26, stk. 1og 2, tortgodtgørelse – forbrydelser mod kønssædeligheden mv., nævnets j. nr. 07-520-07605

I n. j.nr. 07-520-07605 var godtgørelsens størrelse et retskrav, idet skadevolder havde erkendt erstatningspligten, men bestridt beløbets størrelse. Nævnet tog derfor ikke selvstændig stilling til godtgørelsens størrelse, jf. offererstatningslovens § 11 a, stk. 1. Skadevolder tilstod, at han i perioden 1994 til 2006 flere gange om ugen havde haft anden kønslig omgang end samleje med sin datter, født i 1987, idet han formåede hende til at onanere sig til sædafgang. Han befølte hende i skridtet og førte en finger op i hendes skede og slikkede hende i skridtet, ligesom han formåede hende til at sutte på sit lem. Endvidere tilstod han at have haft samleje med hende i 2000. Han blev idømt 4 års fængsel. Retten lagde vægt på, at forholdene var foregået over en 12-årig periode, at det samlede antal af overgreb derfor havde været af en ganske betydelig størrelse, og at ansøger var ganske ung, da disse begyndte. Det kunne derfor ikke tillægges særlig betydning, at ansøger ikke var direkte tvunget ind i disse, men alene ”formået” hertil. Retten tilkendte ansøger 150.000 kr., idet det blev lagt til grund, at ansøger som følge af overgrebene ikke havde haft et normalt liv gennem stort set hele sin opvækst, hvor hun i realiteten blev frataget sin barn- og ungdom, hvorfor den godtgørelse, der tilkom hende, skulle fastsættes i overkanten af det sædvanlige niveau. Der blev tillige lagt vægt på de grunde, der var anført om strafudmålingen.