Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov nr. 524 af 17. juni 2008 om ændring af momsloven og forskellige andre love

(Flymoms, omvendt betalingspligt, undtagelser til energibeskatningsdirektivet m.v.)

§ 1. I medfør af § 8, stk. 4, i lov nr. 524 af 17. juni 2008 om ændring af momsloven og forskellige andre love (Flymoms, omvendt betalingspligt, undtagelser til energibeskatningsdirektivet m.v.) bestemmes, at lovens § 2, nr. 10, 11 og 13, § 3, nr. 3, § 4, § 5, nr. 3 og 4, og §§ 6 og 7 træder i kraft den 1. september 2008.

§ 2. I medfør af § 8, stk. 4, i lov nr. 524 af 17. juni 2008 om ændring af momsloven og forskellige andre love (Flymoms, omvendt betalingspligt, undtagelser til energibeskatningsdirektivet m.v.) bestemmes, at lovens § 2, nr. 6-9, § 3, nr. 1 og 4-6 og § 5, nr. 1 og 2, træder i kraft den 1. oktober 2008.

Skatteministeriet, den 18. august 2008

Kristian Jensen

/ Lene Skov Henningsen