Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fiskeripartnerskabsaftalen af 28. juni 2007 mellem Det Europæiske Fællesskab og Danmark og Grønland samt tredje protokol af 19. december 1994 og fjerde protokol af 25. juli 2001 og ændringsprotokol af 18. juni 2003 til fjerde protokol til fiskeriaftalen af 13. marts 1984 mellem Danmark og Grønland på den ene side og Det Europæiske Økonomiske Fællesskab på den anden side

I tilslutning til Udenrigsministeriets bekendtgørelser nr. 59 af 15. marts 1985 og nr. 107 af 1. november 1990, Lovtidende C, som vedrører fiskeriaftalen af 13. marts 1984 mellem Danmark og Grønland på den ene side og Det Europæiske Økonomiske Fællesskab på den anden side, samt dennes første og anden protokol, meddeles det, at fiskeripartnerskabsaftalen af 28. juni 2007 mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og den danske regering og det grønlandske landsstyre på den anden side trådte i kraft den 2. juli 2007. Aftalen er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende nr. L 172 af 30. juni 2007, side 4ff.

For tiden mellem bekendtgørelse nr. 107 af 1. november 1990, Lovtidende C og fiskeri­partner­skabs­aftalen af 28. juni 2007 henvises til følgende:

Tredje protokol af 19. december 1994 om fastsættelse af betingelserne for fiskeri som foreskrevet i fiskeriaftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab på den ene side og den danske regering og det grønlandske landsstyre på den anden side trådte i kraft den 19. december 1994. Protokollen er offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. L 351 af 31. december 1994, side 2ff.

Fjerde protokol af 25. juni 2001 om betingelserne for det fiskeri, der er fastsat i fiskeriaftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab på den ene side og den danske regering og det grønlandske regering på den anden side trådte i kraft den 25. juni 2001. Protokollen er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, nr. L 209 af 2. august 2001, side 2ff.

Protokol af 18. juni 2003 om ændring af den fjerde protokol om betingelserne for det fiskeri, der er fastsat i fiskeriaftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab på den ene side og den danske regering og det grønlandske landsstyre på den anden side trådte i kraft den 1. januar 2004. Protokollen er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, nr. L 237 af 8. juli 2004, side 3ff.

Fiskeripartnerskabsaftalen af 28. juni 2007 afløser fiskeriaftalen af 13. marts 1984 og samtlige dertil knyttede protokoller.

Den Europæiske Unions Tidende kan ses på adressen: http://eur-lex.europa.eu/da/index.htm

Udenrigsministeriet, den 30. september 2008

Per Stig Møller