Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse som adoptant

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1367 af 12. december 2006 om godkendelse som adoptant foretages følgende ændring:

1. Efter § 2 indsættes:

»§ 2a. Godkendelsen som adoptant gælder i 3 år fra godkendelsestidspunktet. Har ansøgeren ikke inden for 3 år fået anvist et barn, kan adoptionssamrådet forlænge godkendelsen med yderligere 2 år.

Stk. 2. Har ansøgeren ikke inden for i alt 5 år fået anvist et barn, skal der indgives en ny ansøgning om godkendelse, hvis ansøgeren fortsat ønsker at adoptere.«

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. august 2008.

Stk. 2. Ansøgninger om godkendelse som adoptanter, der er indgivet inden bekendtgørelsens ikrafttræden, færdigbehandles efter reglerne i denne bekendtgørelse. Hvis ansøgning om forlængelse af godkendelse er indgivet inden bekendtgørelsens ikrafttræden, kan godkendelsen forlænges med 3 år.

Stk. 3. Varigheden af godkendelser, der er udstedt inden bekendtgørelsens ikrafttræden, forlænges til 3 år.

Stk. 4. Varigheden af godkendelser, der er forlænget og udstedt inden bekendtgørelsens ikrafttræden, forlænges til 3 år.

Justitsministeriet, den 13. august 2008

Lene Espersen

/ Dorrit Sylvest Nielsen