Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om gasser til medicinsk brug

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1318 af 27. november 2007 om gasser til medicinsk brug foretages følgende ændring:

1. I § 30 ændres »§ 24 den 1. august 2008« til: »§ 24 den 1. januar 2009«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 23. august 2008.

Lægemiddelstyrelsen, den 19. august 2008

Jytte Lyngvig

/ Anne-Marie Vangsted