Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 15 i lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven)

I medfør af § 55, stk. 3, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) bestemmes, at lovens § 15 træder i kraft den 22. august 2008.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 14. august 2008

Bendt Bendtsen

/ Ole Blöndal