Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om kommunernes deltagelse i finansieringen af tilvejebringelsen og driften af indkvarteringssteder for visse udlændinge, herunder statens adgang til at yde tilskud

Bekendtgørelse nr. 1037 af 16. december 1993 om kommunernes deltagelse i finansieringen af tilvejebringelsen og driften af indkvarteringssteder for visse udlændinge, herunder statens adgang til at yde tilskud, ophæves den 1. oktober 2008.

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, den 9. september 2008

Birthe Rønn Hornbech

/ Vibeke Hauberg