Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om jordkøbsnævn i Tønder Kommune og i Sønderborg Kommune

I medfør af § 25, stk. 1, i lov nr. 535 af 24. juni 2005 om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål m.m. (jordfordelingsloven), som ændret ved lov nr. 1553 af 20. december 2006, fastsættes:

§ 1. Jordkøbsnævnet i Tønder Kommune kan inden for kommunen udøve beføjelser efter § 11, § 18 og § 19 i jordfordelingsloven i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1220 af 18. oktober 2007 om jordkøbsnævn.

§ 2. Jordkøbsnævnet i Sønderborg Kommune kan inden for kommunen udøve beføjelser efter § 11, § 18 og § 19 i jordfordelingsloven i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1220 af 18. oktober 2007 om jordkøbsnævn.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 8. oktober 2008.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 262 af 28. april 1999 om regionalt jordkøbsnævn i Viborg Amt, bekendtgørelse nr. 623 af 28. juni 2000 om regionalt jordkøbsnævn i Nordjyllands amt og bekendtgørelse nr. 440 af 7. juni 2002 om regionalt jordkøbsnævn i Sønderjyllands Amt.

FødevareErhverv, den 3. oktober 2008

Arent B. Josefsen

/ Torben Nielsen