Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fastsættelse af dagen for afholdelse af valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet i 2009

I medfør af § 9, stk. 1, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 584 af 23. juni 2008, fastsættes det herved, at der søndag den 7. juni 2009 skal afholdes valg til Europa-Parlamentet i Danmark.

På Færøerne og i Grønland afholdes ikke valg til Europa-Parlamentet.

Velfærdsministeriet, den 8. oktober 2008

Karen Jespersen

/ Nicoline Nyholm Miller