Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag 2008-6-735

Resumé

Klager – en person – klagede over en artikel i Ekstra Bladet.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Et medie bør udvise kritik over for nyhedskilderne, i særdeleshed når disses udsagn kan være farvet af personlig interesse eller skadevoldende hensigt, jf. de vejledende regler for god presseskik, punkt A.2. Sådan som sagen foreligger påklaget, finder nævnet ikke grundlag for at fastslå, at der ikke er foretaget den fornødne kildekritik ved at offentliggøre [A]s og plastickirurg [B]s udtalelser samt SE og HØRs oplysninger.

Det følger videre af de vejledende regler for god presseskik, at oplysninger, der kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for klager.

Pressenævnet finder, at underoverskriften ”Trumfkortet: Skandalelægen [K] ødelagde [A]s bryster…” indeholder en oplysning, der kan være skadelig, krænkende eller virke agtelsesforringende for [K]. Oplysningen har derfor skullet efterprøves i særlig grad inden offentliggørelsen. Efter det oplyste har Ekstra Bladet forgæves forsøgt at komme i kontakt med klager, hvilket ikke fremgår af artiklen, men nævnet finder, at forholdet ikke i sig selv er tilstrækkeligt til at udtale kritik.

Pressenævnet finder, at Ekstra Bladet heller ikke i øvrigt har tilsidesat god presseskik.

Advokat Tage Siboni har på vegne af [K] klaget til Pressenævnet over en artikel i Ekstra Bladet den 21. august 2008, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

1 Sagsfremstilling

Ekstra Bladet bragte den 21. august 2008 forsideoverskrifterne ”Penis-lægen ind i brystkrigen”og med mindre typerFarcen når nye højder”. Inde i bladet bragte Ekstra Bladet en artikel under overskrifterne ”Penislæge i brystkrig” samt underoverskriften ”Trumfkortet: Skandalelægen [K] ødelagde [A]s bryster – nu sætter Se og Hør ham i spil”. Af artiklen fremgik følgende:

”Brystkrigen mellem Se og Hør og [A] nærmer sig komik på så højt plan, at selv en rutineret stand-up’er ikke kan gøre det bedre.

Barmfagre [A] har stævnet Se og Hør for at bringe topløse billeder af hende fra en ferie i Tyrkiet. [A] vil ikke eksponeres mere – slet ikke på forsiden med ordene ’Fra luder til jetset-babe’ som i sidste uges Se og Hør. Og bestemt heller ikke med et par falske bryster. Hun hævder nemlig, at Se og Hør har manipuleret billederne, så hendes bryster ser unaturligt store ud i ugebladet.

Se og Hør benægter manipulation og hiver i dagens udgave penislægen [K] frem som det store trumfkort i spillet. Her hævder den berygtede læge, at billederne skam forestiller [A]s bryster – de er bare svulmet op i varmen. Men [K]s udsagn har fået [A] til at trække sit es: plastikkirurgen [B].

- Jeg er fuldstændig uforstående over for det. Det passer ikke, at mine bryster bliver større i varmen. [K] ved jo ikke, hvordan de ser ud. Han lavede mine bryster for 12 år siden, men jeg var utilfreds med dem, så de blev lavet om af [B].

Plastikkirurgen [B], som har klinik i Sverige, var ved at få skalpellen på tværs, da han så de topløse billeder af sin tidligere patient. Alligevel satte vi ham kniven for struben.

- Er det [A]s bryster, eller er det ikke hendes bryster?

- Det er sjovt, du siger det. For jeg så de billeder og tænkte: Det der er ikke [A]. Der er noget, der ikke passer sammen. Jeg tror bestemt, at billederne er manipulerede, for de ligner ikke de bryster, jeg har lavet. Hun var jo tidligere opereret af [K], og det så ikke så pænt ud.

- Er du klar til at vidne i retten?

- Det ved jeg ikke. Jeg har jo ikke frygtelig meget tid, men jeg kan i hvert fald sige, at de bryster ikke er [A]s.

[K], som har adskillige patientklager bag sig samt en tiltale for skatte- og skyldnersvig, hævder alligevel frejdigt i Se og Hør: - Det er hendes bryster, men kunstige bryster. Relativt nyopererede bryster udvider sig i varmen. Det ser ud, som om de mangler at falde på plads.

Her undgår han at fortælle, at han selv har haft kniven i [A]s barm, men optræder til gengæld som sandhedsvidne ved at sige.

- Brysterne er [A]s. Jeg ser ingen manipulationer – ud over dem, kirurgerne har lavet.

[A]s bryster blev lavet om for fem år siden, efter hun havde født datteren [C], men selv et begreb som ’relativt nyopererede’ er jo relativt.

Se og Hørs chefredaktør Henrik Qvortrup møder med egne ord ’glad og gerne ned i byretten’, hvis der kommer en sag ud af brystkrigen. Her har han et spørgsmål, han gerne vil stille [A].

- Hun skylder stadig en forklaring på, hvorfor i himlens navn vi skulle ændre på hendes bryster. Billederne er af [A], ikke som Gud har skabt hende, men som den seneste plastikkirurg har.

- Hvorfor lade en kontroversiel læge som [K] udtale sig?

- Man kan mene, hvad man vil om [K], men han er dog en mand med mere forstand på bryster end de fleste. Han har så lavet en analyse af billederne og er blot endnu en af dem, der bakker os op i, at de ikke manipulerede, siger Henrik Qvortrup.”

2 Parternes synspunkter

2.1 [K]s synspunkter

Advokat Tage Siboni har anført, at der ikke i [A]s udtalelser er belæg for underoverskriften”[K] ødelagde [A]s bryster”. [A] udtaler bl.a., at ”[K] ved jo ikke, hvordan de ser ud. Han lavede mine bryster for 12 år siden, men jeg var utilfreds med dem, så de blev lavet om af [B]”. Hun har ikke gjort gældende, at klager har ødelagt hendes bryster.

Advokaten har videre anført, at Ekstra Bladet burde have foretaget en nærmere undersøgelse af sagen. Det er stærkt belastende for en speciallæge i plastikkirurgi, når en avis påstår, at klager har ødelagt en kvindes bryster. Påstanden er ikke korrekt og burde have været forelagt klager inden offentliggørelse. Der er endvidere ikke sket nogen rimelig kildekontrol.

2.2 Ekstra Bladets synspunkter

Ekstra Bladet har anført, at [A] over for avisens journalist har betegnet operationen som noget makværk, som hun var utilfreds med. Hun fik derfor en anden plastikkirurg, [B], til at udbedre skaderne. [A] havde ikke ladet sig omoperere, hvis resultatet af klagers arbejde havde været tilfredsstillende. Klageren har i sit virke som plastikkirurg gjort sig skyldig i skamfering af et større antal mennesker. Ekstra Bladet har vedlagt avisomtale af fejloperationer, herunder omtale af Sundhedsvæsenets Patientklagenævns kritik af klager fra 2002.

Avisen har videre anført, at det ikke var muligt at få forbindelse med [K]. Avisen valgte i stedet at citere [K] udtalelser til SE og HØR.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Jytte Scharling, Jan Kristensen, Lene Sarup og Marianne Druedahl.

Et medie bør udvise kritik over for nyhedskilderne, i særdeleshed når disses udsagn kan være farvet af personlig interesse eller skadevoldende hensigt, jf. de vejledende regler for god presseskik, punkt A.2. Sådan som sagen foreligger påklaget, finder nævnet ikke grundlag for at fastslå, at der ikke er foretaget den fornødne kildekritik ved at offentliggøre [A]s og plastickirurg [B]s udtalelser samt SE og HØRs oplysninger.

Det følger videre af de vejledende regler for god presseskik, at oplysninger, der kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for klager.

Pressenævnet finder, at underoverskriften ”Trumfkortet: Skandalelægen [K] ødelagde [A]s bryster…” indeholder en oplysning, der kan være skadelig, krænkende eller virke agtelsesforringende for [K]. Oplysningen har derfor skullet efterprøves i særlig grad inden offentliggørelsen. Efter det oplyste har Ekstra Bladet forgæves forsøgt at komme i kontakt med klager, hvilket ikke fremgår af artiklen, men nævnet finder, at forholdet ikke i sig selv er tilstrækkeligt til at udtale kritik.

Pressenævnet finder, at Ekstra Bladet heller ikke i øvrigt har tilsidesat god presseskik.

Afgjort den 1. oktober 2008