Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (8. oktober 2008)

Justitsministeren (Brian Mikkelsen) :

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om mærkning af cykelstel m.v. (Ophævelse af bogføringspligten)

(Lovforslag nr. L 7).

Formålet med lovforslaget er at reducere de administrative byrder, der er forbundet med salg af cykelstel, ved at ophæve pligten for fabrikanter, importører, grossister og forhandlere til at bogføre alle salg af cykelstel.

Regeringen har i den forbindelse lagt vægt på, at bogføringen ikke som forudsat ved ordningens indførelse har nogen praktisk betydning for opklaring af cykeltyverier og identifikation af hittegodscykler.

Politiet tilbageleverer i dag et betydeligt antal stjålne eller bortkomne cykler til den rette ejer. Dette sker imidlertid ikke på grundlag af data, der er registreret som følge af bogføringspligten, men ud fra oplysninger om den enkelte cykels stelnummer, idet både hittegodscykler, der indleveres til politiet, og cykler, der meldes stjålne, indføres med stelnummer i politiets edb-register for efterlyste cykler og knallerter.

Det er på den baggrund regeringens opfattelse, at de administrative byrder, der med bogføringspligten er pålagt erhvervslivet, er uforholdsmæssige store i forhold til den praktiske nytteværdi af oplysningerne, og at bogføringspligten bør ophæves.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.