Den fulde tekst
L 7
Forslag til lov om ændring af lov om mærkning af cykelstel m.v. (Ophævelse af bogføringspligten).
Af justitsministeren (Brian Mikkelsen (KF)).
Fremsat skr 8/10 08 Tillæg A 85
Lovf som fremsat 8/10 08 Tillæg A 80
1.beh 30/10 08 FF 474
Betænkning 4/12 08 Tillæg B 210
2.beh 11/12 08 FF 2065
3.beh 16/12 08 FF 2228
Lovf som vedt 16/12 08 Tillæg C 47
Lov nr 1399 af 27. december 2008
Ordførere: (1.beh) Gitte Lillelund Bech (V), Flemming Møller Mortensen (S), René Christensen (DF), Pia Olsen Dyhr (SF), Tom Behnke (KF), Morten Østergaard (RV), Per Clausen (EL), Anders Samuelsen (LA).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Brian Mikkelsen).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indebærer, at pligten for fabrikanter, importører, grossister og forhandlere til at bogføre alle salg af cykelstel ophæves. Formålet med loven er at reducere de administrative byrder, der er forbundet med salg af cykelstel.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 113 stemmer.