Den fulde tekst
L 24
Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, færdselsloven, registreringsafgiftsloven og andre love. (Justeringer vedrørende digital motorregistrering, registreringsafgift af motorcykler, godtgørelse af afgift ved eksport af køretøjer og kontrol af registreringsafgift samt krav om syn ved eksport af køretøjer).
Af skatteministeren (Kristian Jensen (V)).
Fremsat skr 8/10 08 Tillæg A 649
Lovf som fremsat 8/10 08 Tillæg A 593
1.beh 24/10 08 FF 456
Betænkning 26/11 08 Tillæg B 110
Ændringsforslag uden for betænkning nr. 4 og 5 stillet den 28/11-08 af skatteministeren 28/11 08 Tillæg B 150 af
2.beh 9/12 08 FF 1948
Lovf optrykt efter 2.beh 9/12 08
3.beh 18/12 08 FF 2413
Lovf som vedt 18/12 08 Tillæg C 89
Lov nr 1338 af 19. december 2008
Ordførere: (1.beh) Torsten Schack Pedersen (V), Nick Hækkerup (S), Mikkel Dencker (DF), Jesper Petersen (SF), Niels Helveg Petersen (RV), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Kristian Jensen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indeholder for det første en justering af reglerne om autorisation af nummerpladeoperatører og om adgang til oplysninger i det kommende Køretøjsregister. Formålet hermed er at forberede digitaliseringen og den delvise privatisering af registreringen af køretøjer.
For det andet præciseres, at politiet kan standse et køretøj alene med det formål at kontrollere, om det er registreret korrekt, og at dette kan ske som en stikprøvekontrol uden forudgående mistanke. Endvidere skal føreren af et køretøj efter anmodning fra politiet eller told- og skatteforvaltningen legitimere sig og oplyse, hvem der ejer køretøjet. Formålet hermed er at styrke politiets og told- og skatteforvaltningens muligheder for at kontrollere brugen af køretøjer på de danske veje, herunder at der er betalt registreringsafgift af køretøjerne.
For det tredje skal køretøjer, der eksporteres, i vidt omfang synes, før tilbagebetalingen sker, og tinglyste rettigheder i et køretøj, der eksporteres, skal respekteres ved tilbagebetaling af registreringsafgift. Formålet med denne del af loven er at justere administrationen vedrørende tilbagebetaling af registreringsafgift i forbindelse med eksport af et køretøj.
Afstemning:
Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 111 stemmer.