Den fulde tekst
L 18
Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af overenskomst mellem de nordiske lande til undgåelse af dobbeltbeskatning, for så vidt angår indkomst- og formueskatter.
Af skatteministeren (Kristian Jensen (V)).
Fremsat skr 8/10 08 Tillæg A 234
Lovf som fremsat 8/10 08 Tillæg A 221
1.beh 24/10 08 FF 432
Betænkning 26/11 08 Tillæg B 85
2.beh 2/12 08 FF 1637
Lovf optrykt efter 2.beh 2/12 08
3.beh 9/12 08 FF 1920
Lovf som vedt 9/12 08 Tillæg C 28
Lov nr 1193 af 11. december 2008
Ordførere: (1.beh) Karsten Lauritzen (V), John Dyrby Paulsen (S), Mikkel Dencker (DF), Jesper Petersen (SF), Niels Helveg Petersen (RV), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Kristian Jensen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med loven bemyndiger Folketinget regeringen til at tiltræde protokol af 4. april 2008, som ændrer den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst på en række punkter.
Protokollen ændrer bl.a. bestemmelsen i overenskomstens artikel 18 om pension, som betales fra et land til en person i et andet land, og bestemmelsen i artikel 15 om beskatning af personer med arbejde om bord på fly.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 102 stemmer.