Den fulde tekst
L 9
Forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler, lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., lov om erhvervsuddannelser, lov om Danmarks Evalueringsinstitut og lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. (Forenkling af rådsstruktur m.v.).
Af undervisningsministeren (Bertel Haarder (V)).
Fremsat skr 8/10 08 Tillæg A 117
Lovf som fremsat 8/10 08 Tillæg A 101
1.beh 23/10 08 FF 416
Betænkning 18/11 08 Tillæg B 50
2.beh 2/12 08 FF 1638
3.beh 4/12 08 FF 1773
Lovf som vedt 4/12 08 Tillæg C 13
Lov nr 1173 af 10. december 2008
Ordførere: (1.beh) Anne-Mette Winther Christiansen (V), Carsten Hansen (S), Martin Henriksen (DF), Nanna Westerby (SF), Knud Kristensen (KF).
Ministre: (1.beh) undervisningsministeren (Bertel Haarder).
Efter 1.beh henvist til Uddannelsesudvalget(UDU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indebærer, at Rådet om Kortuddannedes Fortsatte Uddannelse (KFU-rådet) nedlægges pr. 1. januar 2009.
KFU-rådets rådgivningsopgaver om kortuddannedes uddannelsesbehov inden for almen voksenundervisning på grundlæggende niveau føres over til Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet).
KFU-rådets rådgivningsopgaver om produktionsskolernes undervisningstilbud for kortuddannede føres over til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU).
Den foreslåede rådsstruktur vil medvirke til at sikre større sammenhæng mellem på den ene side almen voksenundervisning på grundlæggende niveau og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og på den anden side produktionsskolernes undervisningstilbud og erhvervsuddannelserne.
Afstemning:
Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 109 stemmer.