Den fulde tekst
L 12
Forslag til lov om infrastruktur for geografisk information.
Af miljøministeren (Troels Lund Poulsen (V)).
Fremsat skr 8/10 08 Tillæg A 219
Lovf som fremsat 8/10 08 Tillæg A 176
1.beh 23/10 08 FF 419
Betænkning 25/11 08 Tillæg B 70
2.beh 2/12 08 FF 1638
Lovf optrykt efter 2.beh 2/12 08
3.beh 9/12 08 FF 1922
Lovf som vedt 9/12 08 Tillæg C 19
Lov nr 1331 af 19. december 2008
Ordførere: (1.beh) Eyvind Vesselbo (V), Ole Vagn Christensen (S), Anita Knakkergaard (DF), Nanna Westerby (SF), Knud Kristensen (KF), Johs. Poulsen (RV), Per Clausen (EL).
Ministre: (1.beh) miljøministeren (Troels Lund Poulsen).
Efter 1.beh henvist til Boligudvalget(BOU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med loven er at gennemføre et direktiv, der skal gøre geografisk information på miljøområdet tilgængelig for EU-institutioner, EU-medlemslandenes myndigheder og borgerne på en standardiseret form.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 104 stemmer.