Den fulde tekst
L 25
Forslag til lov om ændring af lov om offentlige veje. (Sikkerhedsforanstaltninger i jernbaneoverkørsler).
Af transportministeren (Lars Barfoed (KF)).
Fremsat skr 8/10 08 Tillæg A 657
Lovf som fremsat 8/10 08 Tillæg A 650
1.beh 30/10 08 FF 488
Betænkning 4/12 08 Tillæg B 213
2.beh 16/12 08 FF 2311
3.beh 18/12 08 FF 2420
Lovf som vedt 18/12 08 Tillæg C 96
Lov nr 1407 af 27. december 2008
Ordførere: (1.beh) Kristian Pihl Lorentzen (V), Jens Christian Lund (S), Kim Christiansen (DF), Pia Olsen Dyhr (SF), Henriette Kjær (KF), Johs. Poulsen (RV), Per Clausen (EL), Anders Samuelsen (LA).
Efter 1.beh henvist til Trafikudvalget(TRU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven ophæver bestemmelsen om, at det er vejbestyrelsen eller vejmyndigheden, der udarbejder forslag om sikkerhedsforanstaltninger vedrørende jernbaneoverkørsler, som skal godkendes af transportministeren. I stedet giver loven transportministeren en bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om godkendelsen af sikkerhedsforanstaltninger vedrørende jernbaneoverkørsler. Formålet med loven er bl.a. at sikre en klar ansvarsfordeling mellem de forskellige aktører på vej- og jernbaneområdet.
Afstemning:
Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 108 stemmer.