Den fulde tekst
L 27
Forslag til lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning, lov om folkekirkens økonomi og forskellige andre love. (Effektivisering af folkekirkens økonomi og administration samt udvidet adgang til kirkelig betjening m.v.).
Af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech (V)).
Fremsat skr 9/10 08 Tillæg A 878
Lovf som fremsat 9/10 08 Tillæg A 842
1.beh 21/10 08 FF 320
Betænkning 10/12 08 Tillæg B 282
2.beh 20/1 09 FF 2677
3.beh 22/1 09 FF 2806
Lovf som vedt 22/1 09 Tillæg C 236
Lov nr 47 af 28. januar 2009
Ordførere: (1.beh) Per Bisgaard (V), Karen J. Klint (S), Jesper Langballe (DF), Charlotte Dyremose (KF), Bente Dahl (RV).
Ministre: (1.beh) kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech).
Efter 1.beh henvist til Kirkeudvalget(KIU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget fulgte på betænkning nr. 1491/2007 fra Udvalget om den lokale økonomi i folkekirken, et af regeringen nedsat udvalg, der skulle gennemføre en analyse af årsagerne til stigningen i de lokale udgifter til folkekirken og fremkomme med forslag, bl.a. om ændring af regler og strukturer, der kunne bidrage til at sikre bedre greb om udgiftsudviklingen.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 105 stemmer (V, S, DF, SF, KF, RV og LA); 2 (EL) stemte hverken for eller imod.