Den fulde tekst
L 32
Forslag til lov om ændring af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme. (Hygiejnecertifikater m.v.).
Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Jakob Axel Nielsen (KF)).
Fremsat skr 9/10 08 Tillæg A 918
Lovf som fremsat 9/10 08 Tillæg A 910
1.beh 21/10 08 FF 303
Betænkning 12/11 08 Tillæg B 33
2.beh 18/11 08 FF 967
3.beh 27/11 08 FF 1505
Lovf som vedt 27/11 08 Tillæg C 12
Lov nr 1172 af 10. december 2008
Ordførere: (1.beh) Birgitte Josefsen (V), Flemming Møller Mortensen (S), Liselott Blixt (DF), Karl H. Bornhøft (SF), Morten Helveg Petersen (RV).
Ministre: (1.beh) ministeren for sundhed og forebyggelse (Jakob Axel Nielsen).
Efter 1.beh henvist til Sundhedsudvalget(SUU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven udvider de foranstaltninger, der skal iværksættes for at hindre, at rotter eller andre gnavere fører smitte ind eller ud af landet, til at omfatte vektorer. Vektorer er insekter, mider og andre mindre dyr, som overfører en mikroorganisme.
Med loven skabes der hjemmel til indførelse af hygiejnecertifikater for skibe, til erstatning for de hidtidige rottecertifikater.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 113 stemmer.