Den fulde tekst
L 33
Forslag til lov om finansiel stabilitet.
Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen (KF)).
Fremsat skr 8/10 08 Tillæg A 697
Lovf som fremsat 8/10 08 Tillæg A 681
1.beh 9/10 08 FF 74
Betænkning 9/10 08 Tillæg B 1
2.beh 9/10 08 FF 227
Lovf optrykt efter 2.beh 9/10 08
3.beh 10/10 08 FF 232
Lovf som vedt 10/10 08 Tillæg C 1
Tillægsbet 10/10 08 Tillæg B 15
Lov nr 1003 af 10. oktober 2008
Ordførere: (1.beh) Jacob Jensen (V), Morten Bødskov (S), Kristian Thulesen Dahl (DF), Ole Sohn (SF), Mike Legarth (KF), Morten Helveg Petersen (RV), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL), Anders Samuelsen (LA), Lars-Emil Johansen (SIU).
Ministre: (1.beh) økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervsudvalget(ERU).
Efter 2.beh henvist til Erhvervsudvalget(ERU).
Formålet med loven er, at staten og den finansielle sektor i lyset af den internationale finansielle krise de næste 2 år spænder et sikkerhedsnet ud, så alle bankkunder og øvrige simple kreditorer har fuld sikkerhed for deres tilgodehavender i pengeinstitutter, der deltager i Det Private Beredskab. Loven indebærer, at der etableres en garantiordning og et afviklingsselskab, som skal sikre simple kreditorers krav mod pengeinstitutter i Danmark, i det omfang deres krav ikke er dækket på anden måde. Udenlandske pengeinstitutters filialer i Danmark kan ligeledes blive omfattet af ordningen, for så vidt angår indskud. Der er tale om en slags kollektiv forsikringsordning for pengeinstitutterne, hvor staten stiller garanti, mod at pengeinstitutterne gennem Det Private Beredskab bidrager med samlet 35 mia. kr. over 2 år i form af garantiprovision og tabskaution. Bankerne forpligter sig til ikke at udbetale udbytter m.v. samt at lave nye aktieoptionsprogrammer i 2 år. Det statslige afviklingsselskab undtages fra selskabsbeskatning.
Tilsynet med den finansielle sektor styrkes. Finanstilsynet får hjemmel til at forbyde såkaldt short selling, som er en form for kortsigtet spekulation i et forventet kursfald ofte i en konkret virksomhedsaktie.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 117 stemmer (V, S, DF, SF, KF, RV, IA, TF og SP) mod 2 (EL); 1 (LA) stemte (ved en fejl) hverken for eller imod.