Den fulde tekst
L 21
Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, opkrævningsloven, udpantningsloven og forskellige andre love. (Konsekvensændringer som følge af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige).
Af skatteministeren (Kristian Jensen (V)).
Fremsat skr 8/10 08 Tillæg A 464
Lovf som fremsat 8/10 08 Tillæg A 283
1.beh 24/10 08 FF 436
Betænkning 26/11 08 Tillæg B 91
Ændringsforslag uden for betænkning nr. 33-35 stillet den 8/12-08 af skatteministeren 8/12 08 Tillæg B 264 af
2.beh 9/12 08 FF 1947
Lovf optrykt efter 2.beh 9/12 08
3.beh 16/12 08 FF 2229
Lovf som vedt 16/12 08 Tillæg C 61
Lov nr 1336 af 19. december 2008
Beh sammen: L 21 og L 20
Ordførere: (1.beh) Torsten Schack Pedersen (V), Nick Hækkerup (S), Mikkel Dencker (DF), Hanne Agersnap (udpeget af SF) (SF), Niels Helveg Petersen (RV), Line Barfod (EL).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Kristian Jensen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indeholder konsekvensændringer som følge af den foreslåede ny lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. Der henvises til omtalen heraf under lovforslag nr. L 20.
Loven er et led i regeringens samlede målsætning om en mere effektiv inddrivelse af gæld til det offentlige. Som en del af regeringens aftale med Dansk Folkeparti om en kommunalreform blev al inddrivelse af gæld til det offentlige samlet under Skatteministeriet pr. 1. november 2005.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 110 stemmer (V, S, DF, SF, KF, RV, LA og SIU); 2 (EL) stemte hverken for eller imod.