Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af en del af lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om leje

(Gennemførelse af medieaftale 2007-2010 m.v.)

I medfør af § 3, stk. 3, i lov nr. 1569 af 20. december 2006 om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om leje fastsættes, at lovens § 1, nr. 2, træder i kraft den 1. november 2008.

Kulturministeriet, den 29. oktober 2008

Carina Christensen

/ Lars M. Banke