Den fulde tekst
L 45
Forslag til lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet. (Nødområder for skibe og planer herfor m.v.).
Af miljøministeren (Troels Lund Poulsen (V)).
Fremsat skr 30/10 08 Tillæg A 1245
Lovf som fremsat 30/10 08 Tillæg A 1212
1.beh 7/11 08 FF 714
Betænkning 26/11 08 Tillæg B 122
Ændringsforslag uden for betænkning 9/12 08 Tillæg B 269 af
2.beh 11/12 08 FF 2066
Lovf optrykt efter 2.beh 11/12 08
3.beh 16/12 08 FF 2228
Lovf som vedt 16/12 08 Tillæg C 81
Lov nr 1401 af 27. december 2008
Ordførere: (1.beh) Eyvind Vesselbo (V), Torben Hansen (S), Jørn Dohrmann (DF), Ida Auken (SF), Per Ørum Jørgensen (KF), Johs. Poulsen (RV), Per Clausen (EL).
Ministre: (1.beh) miljøministeren (Troels Lund Poulsen).
Efter 1.beh henvist til Miljø- og Planlægningsudvalget(MPU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Hovedformålet med loven er at tilvejebringe et klart hjemmelsgrundlag for udpegning af nødområder og udarbejdelse af planer herfor på havet og i havne, hvortil skibe med behov for assistance kan søge med henblik på at imødekomme fare for forurening og fare for sø- og sejladssikkerheden. Loven trådte i kraft den 1. januar 2009.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 113 stemmer.