Den fulde tekst
L 44
Forslag til lov om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter og lov om miljøbeskyttelse. (Forebyggelse af forsætlige skadevoldende handlinger med farlige stoffer og forlængelse af godkendelsen for visse bekæmpelsesmidler m.v.).
Af miljøministeren (Troels Lund Poulsen (V)).
Fremsat skr 30/10 08 Tillæg A 1211
Lovf som fremsat 30/10 08 Tillæg A 1190
1.beh 7/11 08 FF 704
Betænkning 10/12 08 Tillæg B 307
2.beh 22/1 09 FF 2807
3.beh 29/1 09 FF 3114
Lovf som vedt 29/1 09 Tillæg C 250
Lov nr 97 af 10. februar 2009
Ordførere: (1.beh) Eyvind Vesselbo (V), Benny Engelbrecht (S), Jørn Dohrmann (DF), Pia Olsen Dyhr (SF), Per Ørum Jørgensen (KF), Johs. Poulsen (RV), Per Clausen (EL).
Ministre: (1.beh) miljøministeren (Troels Lund Poulsen).
Efter 1.beh henvist til Miljø- og Planlægningsudvalget(MPU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovens hovedformål er at skaffe de nødvendige hjemler i kemikalieloven og miljøbeskyttelsesloven til at gennemføre en række anbefalinger til tiltag, der skal medvirke til at forebygge terror med brug af farlige stoffer. Anbefalingerne var foreslået af en arbejdsgruppe, der havde været nedsat som opfølgning på regeringens handlingsplan for terrorbekæmpelse fra november 2005. Loven trådte i kraft den 1. marts 2009.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 108 stemmer (V, S, DF, SF, KF og RV) mod 2 (EL).