Den fulde tekst
L 40
Forslag til lov om ændring af lov om Dansk Sprognævn. (Ændring af ledelsesstruktur).
Af kulturministeren (Carina Christensen (KF)).
Fremsat skr 30/10 08 Tillæg A 1014
Lovf som fremsat 30/10 08 Tillæg A 1005
1.beh 20/11 08 FF 1220
Betænkning 26/11 08 Tillæg B 119
2.beh 2/12 08 FF 1637
Lovf optrykt efter 2.beh 2/12 08
3.beh 4/12 08 FF 1774
Lovf som vedt 4/12 08 Tillæg C 17
Lov nr 1171 af 10. december 2008
Ordførere: (1.beh) Troels Christensen (V), Mogens Jensen (S), Karin Nødgaard (DF), Pernille Frahm (SF), Henriette Kjær (KF), Per Clausen (EL).
Ministre: (1.beh) kulturministeren (Carina Christensen).
Efter 1.beh henvist til Kulturudvalget(KUU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Dansk Sprognævns struktur ændres med denne lov, bl.a afløses Dansk Sprognævns Arbejdsudvalg af en bestyrelse, og repræsentantskabet udvides med 13 repræsentanter til i alt 43 for bl.a. at give flere fagområder mulighed for repræsentation.
Afstemning:
Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 110 stemmer.