Den fulde tekst
L 54
Forslag til lov om ændring af beredskabsloven. (Etablering af et brandberedskab med henblik på bekæmpelse af brand i skibe til søs, etablering af et evalueringsinstitut m.v.).
Af forsvarsministeren (Søren Gade (V)).
Fremsat skr 31/10 08 Tillæg A 1501
Lovf som fremsat 31/10 08 Tillæg A 1481
1.beh 14/11 08 FF 936
Betænkning 4/12 08 Tillæg B 222
2.beh 9/12 08 FF 1935
3.beh 11/12 08 FF 2060
Lovf som vedt 11/12 08 Tillæg C 39
Lov nr 1335 af 19. december 2008
Ordførere: (1.beh) Marion Pedersen (V), Niels Sindal (S), Ib Poulsen (DF), Holger K. Nielsen (SF), Morten Helveg Petersen (RV), Line Barfod (EL), Villum Christensen (LA).
Ministre: (1.beh) forsvarsministeren (Søren Gade).
Efter 1.beh henvist til Forsvarsudvalget(FOU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med loven etableres der bl.a.et beredskab til bekæmpelse af brand i skibe til søs; der etableres et evalueringsinstitut, som skal have til formål at gennemføre evalueringer af større beredskabsindsatser og indsatser med usædvanligt forløb; forsvarsministeren bemyndigs som led i hanslingsplanen for terrorbekæmpelse til at fastsætte regler vedrørende farlige stoffer, og beredskabslovens brandforebyggende regler udvides til også at omfatte flydende konstruktioner, der ligger fast fortøjet til kaj.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 109 stemmer.